Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι

                                            Σχεδίασμα Β΄- απόσπασμα Ι

Δεν υπάρχουν σχόλια: