Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015

ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ SOS 1056


Η Γραμμή SOS 1056 λειτούργησε για πρώτη φορά το 1997. Βασικός σκοπός της γραμμής είναι η προστασία και η προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Το Μάιο του 2007 αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά.

Είναι μέλος του   Διεθνούς Δικτύου Τηλεφωνικών Γραμμών για την προστασία των παιδιών (Child Helplines International).

Λειτουργεί ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ σε εικοσιτετράωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα και η κλήση είναι δωρεάν από καρτοτηλέφωνα και κινητά. Στελεχώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους κι όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες είναι απόρρητες και ΔΕΝ καταγράφονται.

bullet3 Καταγραφή ανώνυμων και επώνυμων καταγγελιών για παιδιά-θύματα κακοποίησης.
bullet3 Επιτόπια παρέμβαση σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο.
bullet3 Ψυχολογική Στήριξη σε παιδιά και εφήβους και συμβουλευτική σε γονείς και εκπαιδευτικούς.
bullet3 Διεκπεραίωση αιτημάτων φιλοξενίας παιδιών που κρίθηκε από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές ότι πρέπει να απομακρυνθούν από το οικογενειακό τους περιβάλλον.
bullet3 Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση εθελοντών αιμοδοτών, δοτών αιμοπεταλίων και μυελού των οστών.
bullet3 Παροχή πληροφόρησης και κατευθύνσεων για θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών και την παιδική προστασία.


Ποιος μπορεί να καλέσει στη Γραμμή SOS
bullet Παιδιά
bullet Γονείς/ενήλικες
bullet Εκπαιδευτικοί
bullet Υπηρεσίες/Φορείς

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ SOS 1056
ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΣ

bullet4 Όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες είναι απόρρητες και ΔΕΝ καταγράφονται.
bullet4 Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και οι Ψυχολόγοι που στελεχώνουν τη 
γραμμή διαφυλάσσουν την ανωνυμία των καλούντων.
bullet4 Η προτεραιότητα της γραμμής είναι η προστασία και προάσπιση 
των δικαιωμάτων των παιδιών.
bullet4 Η παρέμβαση σε περιστατικά που αφορούν παιδιά ή νέους, γίνεται πάντα 
αφού ληφθεί υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους και 
οριοθετείται από τη σωστή αποτίμηση των αναγκών τους.
bullet4 Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και οι ψυχολόγοι που στελεχώνουν τη γραμμή
είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του υψηλότερου επιπέδου 
παροχής υπηρεσιών, μέσα στα όρια των διαθέσιμων μέσων και στα επίπεδα
που έχουν τεθεί από τους Νόμους.
bullet4 Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με σεβασμό.


ΑΡΑ :

(πηγή : http://www.hamogelo.gr/)

Δεν υπάρχουν σχόλια: