Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης 2014, Σ.ΕΚ.Β.Ε. (27-2-2015)

Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας προκηρύσσει τον 6ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, με ένα ή δύο ποιήματα ο καθένας.
Το κάθε ποίημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο σελίδες. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο και θα το επιλέξουν οι ίδιοι οι μαθητές.
Τα ποιήματα θα σταλούν ταχυδρομικώς μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2015 στη διεύθυνση του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας, Εγνατίας 154 (εντός ΔΕΘ), 54621 Θεσσαλονίκη. Εντός του φακέλλου πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου και των μαθητών (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email.)
Θα απονεμηθούν τρια βραβεία και τρεις έπαινοι για τους μαθητές των Γυμνασίων και τρια βραβεία και τρεις έπαινοι για τους μαθητές των Λυκείων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310-242593 και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.sekve.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: