Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Μαθητικός διαγωνισμός Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών (31-12-2014)

Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει για το έτος 2014, τους παρακάτω Πανελλήνιους και Παγκύπριους Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς για Παιδιά και Εφήβους:

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ: Συμμετοχή με ένα (1) ποίημα, έμμετρο με ομοιοκαταληξία ή με ελεύθερο στίχο, έως είκοσι (20) στίχους για μαθητές Δημοτικού και έως τριάντα (30) στίχους για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, στην ελληνική γλώσσα για όλους τους μαθητές ή στην αγγλική γλώσσα για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, με θέμα ελεύθερο.
Θα δοθούν Α΄, Β΄ και Γ΄ Βραβείο και Α΄, Β΄ και Γ΄ Έπαινος ανά κατηγορία*
.
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ: Συμμετοχή με ένα (1) διήγημα** δακτυλογραφημένο σε σελίδα μεγέθους Α4, με γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο 1,0
και περιθώρια κανονικά, στην ελληνική γλώσσα με θέμα ελεύθερο, έως δύο (2) σελίδες για την 
πρώτη κατηγορία, τρεις (3) σελίδες για τη δεύτερη, τέσσερις (4) για την τρίτη και πέντε (5) για την 
τέταρτη. Θα δοθούν Α΄, Β΄ και Γ΄ Βραβείο και Α΄, Β΄ και Γ΄ Έπαινος ανά κατηγορία.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Τα έργα να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα.
2. Να υποβληθούν σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα.
3. Στο πάνω δεξιό μέρος του κειμένου να αναγράφεται το ψευδώνυμο και η τάξη του
διαγωνιζόμενου (π. χ. Ρόζα Τάξη: Γ΄ Δημοτικού). Τα πραγματικά στοιχεία
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, σχολείο και εκπαιδευτικός τάξης) του
διαγωνιζόμενου να κλεισθούν σε μικρό φάκελο που θα μπει μαζί με τα πέντε
αντίτυπα σε μεγαλύτερο. Στο εξωτερικό μέρος του μικρού φακέλου να αναγραφεί το
ψευδώνυμο και στο εξωτερικό μέρος του μεγάλου φακέλου το ψευδώνυμο και η
κατηγορία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχετε (π. χ. Ποίηση Α΄- Β΄- Γ΄
Δημοτικού, Διήγημα Λυκείου, Αγγλική Ποίηση Δ΄- Ε΄- Στ΄ Δημοτικού κ.λπ). Οι
φάκελοι να σταλούν με απλή επιστολή (όχι συστημένη) στη διεύθυνση:
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
Τ.Θ. 8231 Τ.Κ. 10210 ΑΘΗΝΑ
4. Ημερομηνία υποβολής μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014. Θα λαμβάνεται υπόψη η
σφραγίδα του ταχυδρομείου.
5. Τα υποβαλλόμενα έργα δεν επιστρέφονται. Όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν
έγκαιρα τηλεφωνικώς.
6. Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών έχει δικαίωμα δημοσίευσης των υποβληθέντων
έργων.
7. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων.
8. Η κρίση της Κριτικής Επιτροπής είναι αμετάκλητη.
9. H απονομή των τιμητικών διακρίσεων θα γίνει την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015
και ώρα 6:30 μ. μ. σε χώρο που θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα μέσα από την
ιστοσελίδα μας ellineslogotexnes.gr.
10. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των έργων και την
απονομή των τιμητικών διακρίσεων θα αναρτηθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα μας.

Τα σχολεία μπορούν να κάνουν ομαδικές αποστολές ανά κατηγορία και είδος (π.χ. στέλνουμε μόνο
τα διηγήματα των τάξεων Α΄-Β΄-Γ΄ στον ίδιο φάκελο, τα ποιήματα των ίδιων τάξεων μπαίνουν σε
διαφορετικό φάκελο). Σε αυτή την περίπτωση στο εξωτερικό μέρος του μικρού φακέλου να
αναγράφονται τα ψευδώνυμα των συμμετεχόντων και στο εσωτερικό να υπάρχει κατάσταση με
επωνυμία, διεύθυνση και τηλέφωνο του σχολείου και τα πραγματικά στοιχεία των συμμετεχόντων
(π.χ. 1. Ρόζα – Μαρία Αργυροπούλου, 2. Αετός – Κώστας Αγγελόπουλος κ.λπ.).

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για να σας αποσταλούν ηλεκτρονικά 
αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής σε μορφή pdf χρειάζεται να δηλώσετε τη συμμετοχή σας 
στέλνοντας email με θέμα «Αναμνηστικά Διπλώματα Συμμετοχής» ως εξής: 
 Τα Δημοτικά Σχολεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση eeldiagonismoi@gmail.com
 Tα Γυμνάσια στην ηλεκτρονική διεύθυνση eeldiagonismoi2@gmail.com
 Τα Λύκεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση eeldiagonismoi3@gmail.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στο τηλέφωνο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών 2103819571, καθημερινώς 
και στην εκπαιδευτικό Πολυξένη Γιάχου, Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και 
υπεύθυνη των Λογοτεχνικών Διαγωνισμών, στα τηλέφωνα 2107515171, 2130429351 και 
6949472787.

*1η κατηγορία : A΄-Β΄- Γ΄ Δημοτικού, 2η κατηγορία: Δ΄- Ε΄- Στ΄ Δημοτικού, 3η κατηγορία: Γυμνάσιο, 
   4η κατηγορία: Λύκειο

**Γίνονται δεκτά όλα τα είδη αφηγηματικών κειμένων (παραμύθι, χρονογράφημα κ.λπ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: